. } Bằng Lăng Tím: tháng hai 2015

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Ngôn ngữ của trái tim

" Con đường đi đến trái tim con người phải là con đường của cảm xúc, của sự rung động. Không thể bằng lý trí, suy nghĩ, toan tính... " 
Đỗ Hồng Ngọc 

Đừng làm ông chủ cuộc đời người phụ nữ của bạn, hãy làm ân nhân trong trái tim họ, họ sẽ suốt đời báo đáp.

Buông?