. } Bằng Lăng Tím: tháng bảy 2014

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

Xin Trời Đừng Đổ Phong Ba

Những ngày ngồi ngắm giọt trời buông, lòng vẫn muốn ấm lên bởi nắng.
Lại thơ thẫn dệt vần...Bão à, qua mau đi nhé!

Ừ thì gom chút nắng hồng
Mang sang hong má làm hồng " Mắt Nâu"
Mong sao hết giọt trời ngâu
Kẻo người cảm mạo, sầu tôi gấp mười
“Nắng mưa là bệnh của trời”
Tôi nay muốn cõng cả đời thay em
Trời đừng mây gió giật thêm
Để ai vơi bớt những đêm nhọc nhằn
Người về gánh nặng ân cần
Hai vai tôi sớt một phần được chăng
Lạy trời đừng đổ cuồng phong
Sáng ra gom nắng sang hong cùng người